19-01-2018
Omgevingsvergunning en bestemmingsplan

Een grote mijlpaal in het project is de bestemmingsplanwijziging; het gebied heeft nu een agrarische bestemming met enkele vlekken die bestemd zijn voor wonen. Om Pauwhof te realiseren moet de agrarische bestemming omgezet worden in een woonbestemming. In nauwe samenwerking met Gemeente Haarlemmermeer en Tordoir Van den Berg Architecten (de architecten van Pauwhof) zijn de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning voorbereid en ingediend.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de makelaar.

John Schrama

Bastet B.V. Real Estate & Finance Solutions
Hoofdweg 680 - 682
2132 BT HOOFDDORP
023 531 531 0

info@bastet-rf.nl
www.bastet-rf.nl

De verkoop is gestart

We zijn begonnen met verkoop van de woningen. Donderdag 2 november heeft de start verkoop plaatsgevonden. De toewijzing vindt plaats via loting. Iedereen heeft dus evenveel kans. Onder aan de pagina vindt u meer info en het inschrijfformulier.